O nas

„W Pieczy Najwyższego” jest wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.


Jej celem jest tworzenie cywilizacji miłości poprzez ożywianie modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz otwieranie się na charyzmaty Ducha Świętego, udział w Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego, dzielenie się dobrami duchowymi i materialnymi, jedność z Kościołem Katolickim.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez aktywny udział w: Eucharystii, cotygodniowych spotkaniach modlitewnych połączonych z nauczaniem, dzieleniem w małych grupach, modlitwą wstawienniczą, comiesięcznych dniach wspólnoty oraz rekolekcjach wakacyjnych.

Spotykamy się na mszy świętej wspólnotowej w każdą niedzielę w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej (dolnym kościele Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny) o godzinie 12.15; wyjątek stanowi ostatnia niedziela miesiąca, kiedy to uczestniczymy w mszy świętej w górnym kościele, wraz ze wspólnotą parafialną, o godzinie 12.30. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków wspólnoty W Pieczy Najwyższego oraz wszystkich, którzy chcą wraz z nami uwielbiać Jezusa w Eucharystii.

W każdy piątek, o godzinie 19.00, w Domu Parafialnym, organizujemy spotkania modlitewne w dwóch grupach: dorośli i młodzież. W piątki bezpośrednio poprzedzające sobotnie Dni Wspólnoty, o terminach których informować będziemy na bieżąco, spotkania modlitewnego nie ma. Natomiast, w pierwsze piątki miesiąca, spotkania odbywać się będą w górnym kościele, bezpośrednio po wieczornej mszy św. Mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

Historia wspólnoty rozpoczęła się jesienią 1994 roku, kiedy to z inicjatywy małżeństwa Elżbiety i Michała Ćwierzów niewielka grupa osób zaczęła się spotykać na wspólnej modlitwie. W listopadzie 1994 roku, założyciele grupy otrzymali zgodę ks. Proboszcza Jana Kudelskiego na powstanie wspólnoty modlitewno-charyzmatycznej w Parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach oraz błogosławieństwo ks. Biskupa Kazimierza Ryczana. Rozpoczęły się regularne spotkania modlitewne i niedzielne Eucharystie w dolnym kościele.
Wkrótce też zaczęły funkcjonować małe grupy dzielenia. Od roku 1995 osoby należące do wspólnoty biorą udział w wakacyjnych rekolekcjach. Przełomowym momentem dla wspólnoty stał się wyjazd do Czarnieckiej Góry, kiedy to po „kursie wspólnoty” nasza grupa modlitewna przeradza się we wspólnotę, zostają wyłonione konkretne struktury określające, że na czele wspólnoty stoi Pasterz wyznaczony z ramienia Kościoła, a wspólnotą kieruje Rada Wspólnoty; pojawia się także pomysł modlitwy interwencyjnej, zgłaszanej przez telefon.
W październiku 2002 roku, podczas dnia skupienia zostają przyjęte „Zasady życia wewnętrznego wspólnoty”, a 8. grudnia na Mszy Św. z udziałem pasterza wspólnoty ks. Antoniego Bialika uroczyście zawierzamy swoją drogę Matce Bożej. Następnie 12. grudnia Rada Wspólnoty jednomyślnie podejmuje decyzję o wyborze imienia dla wspólnoty. Od tej chwili wspólnota nosi nazwę „W Pieczy Najwyższego”, co zostaje uroczyście ogłoszone 19. stycznia na Eucharystii, a „Zasady życia wewnętrznego wspólnoty” wręczone proboszczowi Parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach.Łączy nas pragnienie podążania za Jezusem i wzrastania w wierze i miłości, chcemy otwierać się na żywą obecność Ducha Świętego, na Słowo Boże i moc płynącą z Sakramentów Kościoła, na ciągłe rozeznawanie swojego powołania. Od grudnia 2011 roku posługujemy, wraz z innymi wspólnotami diecezji kieleckiej (i nie tylko), modlitwą uwolnienia („dom111”). Aktualnie opiekunem wspólnoty jest ksiądz Konrad.

Aktualności


W tym tygodniu:
- w piątek, 26 maja, spotkanie modlitewne o 19, w sali na II piętrze
- w niedzielę, 28 maja, Eucharystia o 12.30 w górnym kościele

W najbliższym czasie:
- w sobotę, 3 czerwca, czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, o 19 w górnym kościele, Eucharystia o 21

UWAGA!
14 - 22 lipca rekolekcje diecezjalne Odnowy w Duchu Świetym w Kacwinie
ZAPISY NA STRONIE: http://rekolekcje.wmocyducha.pl/

W przyszłości:
- planujemy wspólnotowe rekolekcje wakacyjne w 2018 r. - prosimy o modlitwę

Jesteśmy otwarci na osoby młode i starsze; małżeństwa oraz osoby samotne.

Słowo Boże

Rozeznane na dany miesiąc.


...

maj 2017

Psalm 50
1 Psalm. Asafowy.
Przemówił Pan, Bóg nad bogami,
i zawezwał ziemię2
od wschodu do zachodu słońca.
2 Bóg zajaśniał z Syjonu, korony piękności.
3 Bóg nasz przybył i nie milczy:
przed Nim ogień trawiący,
wokół Niego szaleje nawałnica.
4 Wzywa On z góry niebo
i ziemię, by lud swój sądzić.
5 «Zgromadźcie Mi moich umiłowanych,
którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę»3.
6 Niebiosa zwiastują Jego sprawiedliwość,
albowiem sam Bóg jest sędzią.
7 «Posłuchaj, mój ludu, chcę przemawiać
i świadczyć przeciw tobie, Izraelu:
Ja jestem Bogiem, Bogiem twoim.
8 Nie oskarżam cię o twe ofiary,
bo twoje całopalenia zawsze są przede Mną.
9 Nie chcę przyjmować cielca z twego domu
ni kozłów ze stad twoich,
10 bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach,
tysiąc zwierząt na moich górach.
11 Znam całe ptactwo powietrzne,
i do Mnie należy to, co się porusza na polu.
12 Gdybym był głodny, nie musiałbym tobie mówić,
bo mój jest świat i to, co go napełnia.
13 Czy będę jadł mięso cielców
albo pił krew kozłów?4
14 Złóż Bogu ofiarę dziękczynną
i wypełnij swe śluby złożone Najwyższemu,
15 wtedy wzywaj Mnie w dniu utrapienia:
Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz».
16 A do grzesznika Bóg mówi:
«Czemu wyliczasz moje przykazania
i masz na ustach moje przymierze5
17 ty, co nienawidzisz karności
i moje słowa rzuciłeś za siebie?
18 Ty widząc złodzieja, razem z nim biegniesz
i trzymasz z cudzołożnikami.
19 W złym celu otwierasz usta,
a język twój knuje podstępy.
20 Zasiadłszy, przemawiasz przeciw swemu bratu,
znieważasz syna swojej matki.
21 Ty to czynisz, a Ja mam milczeć?
Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie?
Skarcę ciebie i postawię ci to przed oczy6.
22 Zrozumcie to wy, co zapominacie o Bogu,
bym nie porwał, a nie byłoby komu zbawić.
23 Kto składa Mi ofiarę dziękczynną, ten Mi cześć oddaje,
a postępującym bez skazy ukażę Boże zbawienie».

Modlitwa uwolnienia

Dom Miłosierdzia („Dom 111”)


Prowadzimy modlitwę uwolnienia.
Należy przygotować się do niej poprzez lekturę książki „Modlitwa uwolnienia” Neala Lozano.

Modlitwą posługują członkowie wspólnot: W Pieczy Najwyższego, Wspólnota Michała Archanioła oraz Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym -„Kapucyni”.

Modlitwę o uwolnienie wg metody z książki Neala Lozano prowadzimy w wielu miastach w Polsce dzięki współpracownikom którzy się formują w Ośrodku Odnowy w Łodzi.


  • Dom Miłosierdzia funkcjonuje przy Parafii św. Franciszka w Kielcach
  • 690 961 792 | g. 18:00-21:00
  • dom111kielce@poczta.fm

Młodzi WPN


Młodzi WPN to grupa młodzieży z katolickiej wspólnoty „W Pieczy Najwyższego”. Naszą ideą jest spędzać czas w tym samym Duchu jedności i miłości, który ożywia Kościół.

Charakteryzuje nas energia w działaniu... i jeszcze raz energia :) Gdy czegoś się podejmujemu, to robimy to z pasją.

W każdą drugą sobotę miesiąca spotykamy się w domu parafialnym Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny. Natomiast w każdą ostatnią sobotę miesiąca, wspólnie z resztą WPN przeżywamy „Dzień Wspólnoty”.

©2002-2017 W Pieczy Najwyższego