O nas

„W Pieczy Najwyższego” jest wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym.


Jej celem jest tworzenie cywilizacji miłości poprzez ożywianie modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz otwieranie się na charyzmaty Ducha Świętego, udział w Eucharystii, słuchanie Słowa Bożego, dzielenie się dobrami duchowymi i materialnymi, jedność z Kościołem Katolickim.

Wyznaczone cele realizujemy poprzez aktywny udział w: Eucharystii, cotygodniowych spotkaniach modlitewnych połączonych z nauczaniem, dzieleniem w małych grupach, modlitwą wstawienniczą, comiesięcznych dniach wspólnoty oraz rekolekcjach wakacyjnych.

Spotykamy się na mszy świętej wspólnotowej w każdą niedzielę w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej (dolnym kościele Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny) o godzinie 12.15; wyjątek stanowi ostatnia niedziela miesiąca, kiedy to uczestniczymy w mszy świętej w górnym kościele, wraz ze wspólnotą parafialną, o godzinie 12.30. Serdecznie zapraszamy członków i sympatyków wspólnoty W Pieczy Najwyższego oraz wszystkich, którzy chcą wraz z nami uwielbiać Jezusa w Eucharystii.

W każdy piątek, o godzinie 19.00, w Domu Parafialnym, organizujemy spotkania modlitewne w dwóch grupach: dorośli i młodzież. W piątki bezpośrednio poprzedzające sobotnie Dni Wspólnoty, o terminach których informować będziemy na bieżąco, spotkania modlitewnego nie ma. Natomiast, w pierwsze piątki miesiąca, spotkania odbywać się będą w górnym kościele, bezpośrednio po wieczornej mszy św. Mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

Historia wspólnoty rozpoczęła się jesienią 1994 roku, kiedy to z inicjatywy małżeństwa Elżbiety i Michała Ćwierzów niewielka grupa osób zaczęła się spotykać na wspólnej modlitwie. W listopadzie 1994 roku, założyciele grupy otrzymali zgodę ks. Proboszcza Jana Kudelskiego na powstanie wspólnoty modlitewno-charyzmatycznej w Parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach oraz błogosławieństwo ks. Biskupa Kazimierza Ryczana. Rozpoczęły się regularne spotkania modlitewne i niedzielne Eucharystie w dolnym kościele.
Wkrótce też zaczęły funkcjonować małe grupy dzielenia. Od roku 1995 osoby należące do wspólnoty biorą udział w wakacyjnych rekolekcjach. Przełomowym momentem dla wspólnoty stał się wyjazd do Czarnieckiej Góry, kiedy to po „kursie wspólnoty” nasza grupa modlitewna przeradza się we wspólnotę, zostają wyłonione konkretne struktury określające, że na czele wspólnoty stoi Pasterz wyznaczony z ramienia Kościoła, a wspólnotą kieruje Rada Wspólnoty; pojawia się także pomysł modlitwy interwencyjnej, zgłaszanej przez telefon.
W październiku 2002 roku, podczas dnia skupienia zostają przyjęte „Zasady życia wewnętrznego wspólnoty”, a 8. grudnia na Mszy Św. z udziałem pasterza wspólnoty ks. Antoniego Bialika uroczyście zawierzamy swoją drogę Matce Bożej. Następnie 12. grudnia Rada Wspólnoty jednomyślnie podejmuje decyzję o wyborze imienia dla wspólnoty. Od tej chwili wspólnota nosi nazwę „W Pieczy Najwyższego”, co zostaje uroczyście ogłoszone 19. stycznia na Eucharystii, a „Zasady życia wewnętrznego wspólnoty” wręczone proboszczowi Parafii Św. Józefa Robotnika w Kielcach.Łączy nas pragnienie podążania za Jezusem i wzrastania w wierze i miłości, chcemy otwierać się na żywą obecność Ducha Świętego, na Słowo Boże i moc płynącą z Sakramentów Kościoła, na ciągłe rozeznawanie swojego powołania. Od grudnia 2011 roku posługujemy, wraz z innymi wspólnotami diecezji kieleckiej (i nie tylko), modlitwą uwolnienia („dom111”). Aktualnie opiekunem wspólnoty jest ksiądz Konrad.

Aktualności


09.07. - 16.07.2016 Rekolekcje w Kacwinie. Do zobaczenia!


Jesteśmy otwarci na osoby młode i starsze; małżeństwa oraz osoby samotne.

Słowo Boże

Rozeznane na dany miesiąc.


...

Sierpień 2016

1 Kor 13

„ Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie2, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość. ”

„ ”

Modlitwa uwolnienia

Dom Miłosierdzia („Dom 111”)


Prowadzimy modlitwę uwolnienia.
Należy przygotować się do niej poprzez lekturę książki „Modlitwa uwolnienia” Neala Lozano.

Modlitwą posługują członkowie wspólnot: W Pieczy Najwyższego, Wspólnota Michała Archanioła oraz Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym -„Kapucyni”.

Modlitwę o uwolnienie wg metody z książki Neala Lozano prowadzimy w wielu miastach w Polsce dzięki współpracownikom którzy się formują w Ośrodku Odnowy w Łodzi.


  • Dom Miłosierdzia funkcjonuje przy Parafii św. Franciszka w Kielcach
  • 690 961 792 | g. 18:00-21:00
  • dom111kielce@poczta.fm

Młodzi WPN


Młodzi WPN to grupa młodzieży z katolickiej wspólnoty „W Pieczy Najwyższego”. Naszą ideą jest spędzać czas w tym samym Duchu jedności i miłości, który ożywia Kościół.

Charakteryzuje nas energia w działaniu... i jeszcze raz energia :) Gdy czegoś się podejmujemu, to robimy to z pasją.

W każdą drugą sobotę miesiąca spotykamy się w domu parafialnym Sanktuarium Św. Józefa Opiekuna Rodziny. Natomiast w każdą ostatnią sobotę miesiąca, wspólnie z resztą WPN przeżywamy „Dzień Wspólnoty”.